FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

head out [frázové sloveso]
1.
smerovať von
I’m in the library, heading out to the second-floor balcony.
Som v knižnici a smerujem k balkónu na druhom poschodí.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: head out .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
vyraziť (na cestu)
We're heading out on a family vacation.
Vyrážame na rodinný výlet.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: head out .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.