FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

dumb thing [slovné spojenie]
1.
hlúposť
That is the dumbest thing I've ever heard.
Toto je najsprostejšia vec na svete, čo som počula.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: dumb thing .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.