FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

way out of my league [slovné spojenie]
1.
nad rámec mojich možností
I don't know. I don't think so, man. This is way out of my league.
Ja neviem. Myslím, že asi nie. Toto je ďaleko nad moje možnosti.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.