FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

very choice [slovné spojenie]
1.
vyberaný, vysoko kvalitný
I have a smidge of very choice mari-ju-ana down in Mexico and I need it here by Sunday night.
Mám malé množstvo veľmi kvalitnej marihuany dole v Mexiku a potrebujem, aby to tu bolo do nedele večera.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.