FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

freak out [frázové sloveso]
1.
vyvádzať, byť mimo
I just hate the idea that I'm not gonna be there to see you freak out over turning 30.
Nevedel by som sa zmieriť s predstavou, že ťa neuvidím, ako budeš mimo z toho z toho, že už máš tridsať.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: freak out .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
zblázniť sa
I don't know if it was drugs, but the guy freaked out.
Neviem, či bol na drogách, ale ten chlapík sa zbláznil.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: freak out .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
vystrašiť
I'm sorry about that. I didn't mean to freak you out.
Je mi to ľúto. Nechcel som ťa vystrašiť.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: freak out .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
privádzať do vytrženia
MRS. KENSINGTON: Austin, it’s a swinging shindig. AUSTIN: It’s my happening, baby, and it freaks me out.
MRS. KENSINGTON: Austin, toto je tlupa swingerov. AUSTIN: To je moja párty, bejby a privádza ma to do vytrženia.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: freak out . shindig .

NÁHODNÁ FRÁZA »
5.
vyplašiť, vydesiť
I think it’s gonna freak her out a bit, don’t you think?
Myslím, že ju to trochu vyplaší, nemáš taký pocit?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: freak out .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.