FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

settle a debt [slovné spojenie]
1.
vyrovnať dlh
I was thinking that maybe you could help him out, settle his debt.
Tak som uvažoval, že by si mu mohla pomôcť vyrovnať jeho dlh.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.