FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

help out [frázové sloveso]
1.
pomôcť, vypomôcť
I was thinking that maybe you could help him out, settle his debt.
Tak som uvažoval, že by si mu mohla pomôcť vyrovnať jeho dlh.
Zdroj:
2.
pomôcť, vypomôcť
So, I made that all up to help you out.
Tak som si to všetko vymyslel, aby som ti pomohol.
Zdroj:
3.
napomôcť
Could we look at it with a lens? That might help us out.
Môžeme sa na to pozrieť cez lupu? To by nám mohlo pomôcť.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: help out .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.