FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pick the locks [slovné spojenie]
1.
otvoriť zámok
ROSE: How did we let that guy back in here? MAN: Must have picked the locks. Ha, ha!
ROSE: Ako je to možné, že sme toho chlapa zase pustili? MAN: Musel otvoriť zámok, ha ha.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pick the locks .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.