FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

creep [slovíčko]
1.
úchyl
Is that your stage name? To protect yourself from the creeps out there. You should pick one.
To je tvoja prezývka? Aby si sa ochránila pre tými úchylmi tam. Mala by si si nejaké vybrať.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.