FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

shoot for the moon [slovné spojenie]
1.
snažiť sa o nemožné, mať vysoké ambície
You know how the saying goes, Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land amongst the stars.
Poznáte to porekadlo: Snaž sa o nemožné. Aj keď to nevyjde, skončíš medzi hviezdami.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.