FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

comfort zone [slovné spojenie]
1.
pohodlie, pohodlná zóna
With big risk comes big reward, so don't limit yourself to your current comfort zone of your job, usual friends, and activities.
S veľkým rizikom prichádza veľká odmena a preto sa neobmedzujte na svoju aktuálnu pohodlnú zónu ako je vaša práca, obvyklí priatelia a aktivity.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: comfort zone .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
pohodlie, pohodlná zóna
You refuse to do anything that vaguely escapes your comfort zone.
Odmietaš urobiť čokoľvek, čo sa len vágne vzdiali tvojej komfortnej zóne.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: comfort zone .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.