FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

tip of the iceberg [slovné spojenie]
1.
vrchol ľadovca
It’s really only the tip of the crazy iceberg that is life in the former Soviet Union.
Je to naozaj iba špička bláznivého ľadovca, akým je život v bývalom Sovietskom Zväze.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.