FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

cast a ballot [slovné spojenie]
1.
hlasovať, vhodiť hlasovací lístok
So what advice does John have for Canadians as they think about casting their ballots on Monday?
Takže akú radu má John pre Kanaďanov, keď budú premýšľať o tom, komu dajú v pondelok svoj hlas?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: cast a ballot .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.