as soon as [slovné spojenie]
1.
akonáhle
I can write up an order and immediately as soon as the customer’s name comes up you see what his credit line is…
Môžem zapísať objednávku a hneď ako sa objaví meno zákazníka, uvidíš jeho úverové linky…
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.