FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

high five [slovné spojenie]
1.
plesknutie dlaňami (medzi dvomi ľuďmi)
No shame in being the 12th man at the end of the bench who never gets in the game... He waves the towel, doles out high fives during timeouts.
Nie je žiadna hanba byť 12-tym mužom na konci lavičky, ktorý si nikdy nezahrá... Ktorý len máva uterákom a cez prestávky v hre rozdáva high-fives.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.