FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be thrilled [slovné spojenie]
1.
byť unesený, nadšený
I ain’t thrilled with the level of service up to this point.
Nie som zatiaľ veľmi unesený kvalitou služieb.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to be thrilled .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.