FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to see something coming [slovné spojenie]
1.
predvídať niečo
I saw this coming, cashed out, bought a condo in Miami... Me and the old lady (my wife) will be tucked away nice.
Ja som to predvídal, všetko som speňažil, kúpil som byt v Miami... Ja a moja stará (moja žena) budeme pekne v ústraní...
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.