FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bend over backwards [slovné spojenie]
1.
veľmi sa snažiť niečo dosiahnuť, urobiť nemožné
I bent over backwards to make it easier for you and you didn't even notice.
Urobil som všetko možné aj nemožné, aby som ti to uľahčil a ty si si to ani nevšimla.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.