FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

with an eye to (st) [slovné spojenie]
1.
s úmyslom, s víziou
Cooperation with an eye to business profitability can only develop between partners who are capable of providing benefits to each other.
Spolupráca s víziou podnikateľského zisku sa môže rozvinúť iba medzi partnermi, ktorí sú schopní si navzájom poskytovať výhody.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.