FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Don’t get flip with me! [slovné spojenie]
1.
Nebuď ku mne drzý!
THAO: So, what do you have for me today? Maybe count the clouds that pass by? WALT: Don't get flip with me, boy. I'm not the one who tried to steal.
THAO: Tak čo pre mňa dnes máte? Môžem napríklad počítať oblaky, čo letia okolo? WALT: Nebuď ku mne drzý, chlapče. Ja nie som ten, čo chcel niečo ukradnúť.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.