FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

get a chance [slovné spojenie]
1.
mať čas, mať príležitosť
Hey, can you get us a Pelligrino, round of drinks and more bread when you get a chance?
Hej, môžeš nám priniesť Pellegrino, jednu rundu alkoholu a chleba, keď budeš mať čas?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.