FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

tone down [frázové sloveso]
1.
ubrať, stlmiť
Look at the way the old man glared at Ashley. Can't even tone it down for Mom's funeral.
Pozri sa ako sa dedo škaredo zadíval na Ashley. Nevie trochu ubrať ani na maminom pohrebe.
Zdroj:
2.
ubrať (na intenzite)
Well, you’ve got to tone it down. You don’t need to come to a place and spout off cheeseball lines to be romantic.
Musíš trochu ubrať. Nemusíš sem prísť a sypať zo seba kaleráby, aby si vyzeral ako romantik.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.