FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

revenge stunt [slovné spojenie]
1.
aktivita za účelom pomsty
That Mark and Sean had played some kind of revenge stunt on Case Equity.
Mark a Sean hrali nejakú nebezpečnú hru, aby sa pomstili Case Equity.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: revenge stunt .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.