FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

tell [slovíčko]
1.
poznávacie znamenie
BOND: It was worth it to discover his tell. VESPER: What do you mean? BOND: The twitch he has to hide when he bluffs.
BOND: Stálo to za zistenie jeho poznávacieho znamenia. VESPER: Čo tým myslíš? BOND: Ten tik, ktorý musí skrývať, keď blufuje.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: tell . twitch .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.