FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

prudent investment [slovné spojenie]
1.
prezieravá investícia
Ten million was wired to your account in Montenegro with a contingency for 5 more if I deem it a prudent investment.
Desať miliónov sa previedlo na tvoj účet v Čiernej Hore s možnosťou ďalších päť miliónov, ak to budem považovať za prezieravú investíciu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.