FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

out of line [slovné spojenie]
1.
robiť blbosti, utrhnutý z reťaze
PHIL: She beats him. STU: That was twice, and I was out of line.
PHIL: Ona ho bije. STU: To stalo iba dva razy a robil som blbosti.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: out of line .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
nevhodné
QUINN: I am living the life every man dreams of. ROBIN: Well, yeah, until they're 12.... I'm sorry. That was out of line.
QUINN: Žijem život, po akom túžia všetci muži. ROBIN: No veru, kým nemajú 12 rokov.... Prepáč. To bolo nevhodné.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: out of line .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.