FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

fall asleep [slovné spojenie]
1.
zaspať
You're not gonna fall asleep on me again, are you?
Nezaspíš mi tu zase, však?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: fall asleep .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
zaspať
I can't fall asleep alone.
Nedá sa mi samej zaspať.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: fall asleep .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
zaspať
One of the actors appeared to have actually fallen asleep.
Jeden herec dokonca zaspal na javisku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: fall asleep .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.