FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

better off [slovné spojenie]
1.
byť na tom lepšie
He's only gonna end up hurting her anyway. She's better off with me.
Aj tak to skončí tak, že ju zraní. Lepšie jej bude so mnou.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: better off .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.