FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

flat tires [slovné spojenie]
1.
prázdne pneumatiky
What about your car? You have flat tires.
A čo tvoje auto? Máš prázdne pneumatiky.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: flat tires .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.