FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

child’s play [slovné spojenie]
1.
ľahká záležitosť
A one-shot seduction is child's play compared to getting someone to marry you in 3 months.
Jednorazové zvedenie je jednoduchá záležitosť v porovnaní s tým, že prinútiš niekoho, aby si ťa za 3 mesiace vzal.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: child’s play .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.