FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

self-esteem [slovné spojenie]
1.
sebavedomie
One horribly traumatic day in which my client suffered irreparable psychological damage to her self-esteem.
Jeden nesmierne traumatický deň, počas ktorého moja klientka utrpela nenapraviteľnú psychologickú ujmu na svojom sebavedomí.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.