FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

The best is yet to come [slovné spojenie]
1.
To najlepšie ešte len príde
Like the song says: The best is yet to come.
Ako sa spieva v pesničke: To najlepšie ešte len príde.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.