FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Get off my back [slovné spojenie]
1.
Nechaj ma na pokoji!
You don't know that. Now get off my back, all right.
O tom ty nič nevieš. A teraz mi daj pokoj, dobre?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.