FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to resist arrest [slovné spojenie]
1.
brániť sa zatknutiu
We'll book him on assault, robbery, and resisting arrest.
Zatkneme ho za napadnutie, lúpež a kladenie odporu pri zatýkaní.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.