FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to book [slovíčko]
1.
zatknúť, zaznamenať do registra testov
We'll book him on assault, robbery, and resisting arrest.
Zatkneme ho za napadnutie, lúpež a kladenie odporu pri zatýkaní.
Zdroj:
2.
objednať, rezervovať
I booked you in a nice bed and breakfast.
Zarezervovala som ti pekný penzión s raňajkami.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.