FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

payroll [slovné spojenie]
1.
peniaze na výplatu
WHINTORPE: He tried to rob the payroll, Randolph. VALENTINE: I did't, he bumped into me.
WHINTORPE: Pokúšal sa ukradnúť výplaty, Randolph. VALENTINE: To nie je pravda, on do mňa vrazil.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.