FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to sound awkward [slovné spojenie]
1.
znieť čudne, divne
I know this might be awkward, but I want you to use this.
Viem, že to asi bude divné, ale chcem, aby si použil toto.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.