FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to run a distant second to [slovné spojenie]
1.
ďaleko zaostávať za
I've had three lovers in four years. All of them ran a distant second to a good book and a warm bath.
Mala som troch milencov za štyri roky. Všetci ďaleko zaostávali za dobrou knihou a teplou vaňou.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.