FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

payrolls [slovíčko]
1.
výplaty
Hamas depends on Iranian largesse to make its payrolls in Gaza.
Hamas je závislý od iránskej finančnej podpory, aby v Gaze mohol vyplácať mzdy.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: largesse . payrolls .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.