FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to twist arm [slovné spojenie]
1.
tlačiť na niekoho, prehovárať
You're... You're twisting my arm.
Ty... Ty ma do niečoho tlačíš.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to twist arm .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.