FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

dead ringer [slovné spojenie]
1.
človek, ktorý je niekomu navlas podobný
Did anybody ever tell you you're a dead ringer for...
Povedal vám niekedy niekto, že akoby ste z oka vypadli...
Zdroj:
Frázy v tejto vete: dead ringer .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.