FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

sidewalk café [slovné spojenie]
1.
kaviareň na ulici
Yes, and I'd like to sit at a sidewalk café, look in shop windows...
Áno, chcela by som si sadnúť do kaviarne na ulici, pozerať sa do výkladov...
Zdroj:
Frázy v tejto vete: sidewalk café .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.