FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be worth something [slovné spojenie]
1.
stáť, mať hodnotu
What would a real interview with this dame be worth?
Koľko by mal cenu skutočný rozhovor s touto dámou?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.