FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pick up [frázové sloveso]
1.
vyzdvihnúť
Pick me up tomorrow at 8:00.
Vyzdvihni ma zajtra o 8:00.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pick up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
zbierať, dávať dokopy
Then all we have to do is sit back and pick up the pieces.
Potom neostáva nič iné ako sedieť, čakať a dávať dohromady mozaiku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: sit back . pick up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
vyzdvihnúť
You can pick them up on your way out.
Môžeš si ich vyzdvihnúť po ceste von.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pick up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
zatknúť, zabasnúť
You'd better sit up, or you'll get picked up by the police.
Radšej si sadni, lebo ťa vezme polícia.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pick up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
5.
pochytiť
Filthy habit I picked up in the Far East.
Nechutný zvyk, ktorý som pochytil na Ďalekom východe.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pick up .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.