FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

make a pass at someone [slovné spojenie]
1.
flirtovať, začať niekoho zvádzať
DUNDEE: For a minute I thought you were making a pass at me. SUE: Well, I might have been. Would you mind?
DUNDEE: Na chvíľu som si myslel, že mi dávaš návrh. SUE: Možno som dávala. Vadilo by ti to?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.