FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

induction day [slovné spojenie]
1.
prvý deň
It was only my induction day and I was getting yelled at.
Bol to len môj prvý deň a už na mňa kričali.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.