FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

out of curiosity [slovné spojenie]
1.
zo zvedavosti
But just out of curiosity, how much are we getting paid?
Ale len zo zvedavosti, koľko za to dostaneme zaplatené.
Zdroj:
2.
zo zvedavosti
I noticed that the interconnecting door wasn’t locked, so I strolled in out of curiosity.
Všimol som si, že spojovacie dvere neboli zamknuté, tak som len tak zo zvedavosti vošiel.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.