FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Cut the crap! [slovné spojenie]
1.
Prestaň trepať blbosti!
VINCE: It means a lot to me, both as an employee and.... ROD: Cut the crap.
VINCE: Veľa to pre mňa znamená, ako pre zamestnanca, tak aj... ROD: Prestať trepať blbosti.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: Cut the crap! .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.