seek help [slovné spojenie]
1.
vyhľadať pomoc
HARRY: Give me the goddam page! ALBERT: Seek help, Harry.
HARRY: Daj mi tu prekliatu stránku! ALBERT: Vyhľadaj pomoc, Harry.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: seek help . goddam .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.