FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

keep a lid on (something) [slovné spojenie]
1.
držať v tajnosti
Can you keep a lid on it till the sun goes down, for God’s sake?
Môžeš to držať v tajnosti, kým nezapadne slnko, pre boha živého?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.